విడదీయ లేరూ !!!

-గిరి ప్రసాద్ చెల మల్లు

నేను ఆమె మెడచుట్టూ 
అల్లుకుపోయి రెండుమూడు చుట్లు తిరిగి భుజాల మీదుగా 
ఆమె మెడవంపులోకి జారి గుండెలమీద 
ఒదిగిపోగానే ఆమెలో అనుభూతుల పర్వం 
 
ఆమె కళ్ళల్లో మెరుపు 
కళ్ళల్లో రంగుల స్వప్నాలు 
ఆమె అధరాలపై అందం కించిత్తు గర్వం  తొణికిసలాడు 
ఆమె రూపులో కొత్తదనం బహిర్గతం 
 
నేను  ఆమె అధరాలను స్పృశిస్తూ 
నాసికాన్ని నా ఆధీనంలోకి తీసుకు రాగానే 
ఆమె ఉఛ్వాసనిశ్వాసాల గాఢత నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది 
 
ఆమె కింది కనురెప్పల వారగా నేను ముడతలను మూసేస్తూ
పై కనురెప్పల ఈర్ష్యను గమనిస్తూ 
ముంగురులను ముద్దాడుతూ ఆమె రక్షణలో అనునిత్యం నేను 
నాది ప్రేమో, బాధ్యతో గాని 
ఆమె వెంట నేను  
 
నేను లేకుంటే ఆమెకు తీరని  వెలితి
నేను రంగుల్లోకి  మారుతుంటే
ఆమె మోములో వెలుగు   
 
నా మోహంలో ఆమె 
ఆమె స్కార్ఫ్ ని నేను-

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.