లక్ష్మణశాస్త్రీయం 

ప్రాప్తం (కథ)

రచన: నిడదవోలు మాలతి

గళం: లక్ష్మణశాస్త్రి

*****

Please follow and like us:

6 thoughts on “లక్ష్మణశాస్త్రీయం – ప్రాప్తం (నిడదవోలు మాలతి కథ)”

  1. సహజంగా హృద్యంగా వుంది కథ. రచయిత మాలతి గారికి వినిపించిన లక్ష్మణ శాస్త్రి గారికి అభినందనలు.

  2. మంచి కథను రాసిన మాలతి గారికి, చక్కగా చదివిన లక్ష్మణ శాస్త్రి గారికి అభినందనలు

  3. ముగింపు ఈ కధని ఎన్నో మెట్ల పైకి చేర్చింది మాలతిగారు. నూకాలూ, ఎల్లమ్మ, సింహాద్రి స్వచ్చమైన మనసున్న పాత్రలు. అభినందనలతో.. డా. సిహెచ్.సుశీల.

Leave a Reply

Your email address will not be published.