ప్రత్తిపాటి నానీలు

-సుభాషిణి ప్రత్తిపాటి

1️⃣
గాయాలన్నీ…
నెత్తురోడవు!!
కొన్ని జీవితాలను
అశ్రువుల్లా..రాల్చేస్తాయి!
2️⃣
కనులుంది..
చూసేందుకే!
తెరచిన ప్రతికన్ను
మెలకువ కాదే!!
3️⃣
కరుణ నిండిన
కళ్ళు కలువలు!
వేదనా వేసట
తీర్చేది వెన్నెలేగా!
4️⃣
కనబడని క్రిమి
స్వైర విహారం!
మారువేషాన తిరిగే
యమునిలా!!
5️⃣
మల్లె
ఎప్పటికీ ఆదర్శమే!!
మండుటెండలో
నవ్వుపూలై పూస్తున్నందుకు!!
 
 
 

*****

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.