అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్త్రీలకు సంబంధించిన  సాహిత్యాన్నీ, అభ్యున్నతిని, గెలుపుల్ని, స్ఫూర్తిదాయకమైన అనేక అంశాల్ని పరిచయం చెయాలన్న ఆలోచనకి ప్రతిరూపమే 
‘నెచ్చెలి’ అంతర్జాల వనితా పత్రిక. 

ఇంగ్లీషు భాషలో రచనలు చేసేవారికి ప్రత్యేకంగా “Neccheli-English” శీర్షిక అవకాశం కల్పిస్తుంది.

‘నెచ్చెలి’ లో- 

  • స్త్రీలకు సంబంధించిన రచనలు (పురుషులు రాసినవైనా) 

  • లబ్ద ప్రతిష్టులతో బాటూ, మంచి వ్యక్తీకరణ ఉన్న కొత్త రచయిత(త్రు)ల రచనలు  

  • ప్రపంచంలోని ఏ భాష నించైనా తెలుగు, ఇంగ్లీషులలో అనువాదాలు  

  • సాహిత్యంతో బాటూ స్త్రీల ఔన్నత్యానికి సంబంధించిన ఏ అంశాన్ని గురించైనా వివరించే 

రచనలకు సదా ఆహ్వానం!

ఏ విషయంగానైనా ‘నెచ్చెలి’ ని సంప్రదించాలనుకుంటే నేరుగా editor.neccheli@gmail.com  కు ఈ -మెయిల్ పంపండి. 


సంస్థాపకులు & సంపాదకులు

నెచ్చెలి గీత  (డా||కె.గీత)

సాంకేతిక సహాయకులు

నెచ్చెలి శాంతి 

నెచ్చెలి సాహితి 

4 thoughts on “నెచ్చెలి గురించి”

  1. నెచ్చెలి పత్రికను ప్రతి నెలా ఎలా చూడవచ్చు. దయచేసి web address ఇవ్వగలరు.

    1. నమస్కారమండి.నేను భారతి. నేను నెచ్చెలి చదవాలనుకుంటున్నాను.నా email address ఇస్తున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published.