ఒక భార్గవి – కొన్ని రాగాలు -1

లలిత-ఒకలలితమైన రాగం

-భార్గవి

*****

ఫోటో ఆర్ట్: రమేష్ పొతకనూరి

Please follow and like us:

One thought on “ఒక భార్గవి – కొన్ని రాగాలు -1 (లలిత-ఒకలలితమైన రాగం)”

  1. భార్గవిగారూ… లలిత రాగమెంత పారవశ్యానికి లోను చేస్తుందో … నెచ్చెలి లో మీ కాలమ్ అంతబాగానూ అలరిస్తుంది. సినిమా పాటలలో దాగి వుండే రాగాన్వేషణ నాకు హాబీ అండోయ్.

Leave a Reply

Your email address will not be published.