ఛత్తీస్కోసత్తాయీస్

-వసంతలక్ష్మి అయ్యగారి

 

Please follow and like us:

2 thoughts on “వసంత కాలమ్ -1 ఛత్తీస్కోసత్తాయీస్”

  1. వాహ్, వసంతలక్ష్మి గారూ !క్యా బోలూ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.