“నెచ్చెలి”మాట 

“స్వీయ క్రమశిక్షణ” అను “సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్”

-డా|| కె.గీత 

“క్రమశిక్షణ” అనగా నేమి? 

“డిసిప్లిన్”

“డిసిప్లిన్” అనగానేమి?

“క్రమశిక్షణ” ….

ఇదేదో పిల్లి అనగా మార్జాలం కథ లాగో;  కన్యాశుల్కం లో గిరీశం, వెంకటేశాల సంభాషణ లాగో ఉందా? 

సరిగ్గా అదే నాకూ అలాగే అనిపించింది సుమండీ!

ఎప్పట్నుంచో “క్రమశిక్షణ” అనగానేమో వెతుక్కుంటూ వెళ్లగా వెళ్లగా తెలిసిందేమంటే 

చిన్నప్పట్నుంచి “క్రమశిక్షణ” గా పెరిగి పెద్దవ్వడం అన్నమాట! 

హమ్మయ్య “క్రమశిక్షణ” అంటే ఏవిటో తెలిసిపోయింది కదా! 

ఇక “స్వీయ క్రమశిక్షణ” అనగానేమి?

ఇది క్రమశిక్షణంత వీజీ కాదు అర్థం అయి ‘పోవడానికి’-

“స్వీయ క్రమశిక్షణ” అనగా “సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్” అన్నమాట!

“సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్” అనగానేమి?

ఒస్తున్నా, ఒస్తున్నా…అక్కడికే ఒస్తున్నా కాస్త ఓపిక పడుదురూ! 

మన చుట్టూ మనమే గిరి గీసుకుని, మధ్యలో కూచుని గెడ్డం కింద చెయ్యేసుకుని ఆలోచించుకోవడం అన్నమాట!

హమ్మయ్య “స్వీయ క్రమశిక్షణ” అంటే ఏవిటో కూడా తెలిసిపోయింది కదా!!

అదే మరి! 

అంత వీజీ అయితే ఇంకేం!!

“స్వీయ క్రమశిక్షణ” లో మొదటిది 

“పరిధి”ని నిర్ణయించుకోవడం-

అసలు “పరిధి”ని నిర్ణయించుకోవడం ఒక చిన్న చిక్కయితే, 

ఎక్కడిక్కడ భౌతిక పరిధుల్ని సరిచూసుకుంటూ, మానసిక పరిధిని చక్కదిద్దు కోవడం పెద్ద చిక్కు-

మరి ఇన్ని చిక్కుల్లో అసలు “స్వీయ క్రమశిక్షణ” అవసరమా? అని మీరడగొచ్చు. 

అదే కదండీ మనిషిగా బతకడమంటే మరి!  

ఇక కొన్ని నియమాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం రెండోది

అవి మీ ఇష్టం- 

పరిమితమైనదేదైనా నియమమే! 

ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమూ, శ్రేష్టమూ అయినదేవిటంటే-

“స్వీయ క్రమశిక్షణ” లేదా “సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్”  పాటిస్తూ 

ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నా  “మన చుట్టూ ఏ ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుంటున్నాం” అన్నది ముఖ్యం-

హమ్మయ్య నాకు మొత్తం తెలిసిపోయింది. మీకూ  తెలిసి ‘పోయింది’ కదా!!

*****

Please follow and like us:

2 thoughts on “సంపాదకీయం-నవంబర్, 2019”

  1. తెలుగు భాషలో నాకు తెలియని పదం క్రమశిక్షణ .అది నెచ్చెలి కి వచ్చాక మీ సంపాదకీయం లో నేర్చుకున్నాను గీత గారు.నెచ్చెలి ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు అభినందనలు,శుభాకాంక్షలు.

    1. నెచ్చెలి విజయంలో భాగస్వామ్యులైన మీ అందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు వసుధ గారూ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.