నూజిళ్ల గీతాలు-5(ఆడియో)

మనసున్న తల్లి మా తూర్పు గోదావరి! 

రచన &గానం:నూజిళ్ల శ్రీనివాస్

పల్లవి:

మనసున్న తల్లి మా తూర్పు గోదావరి!

మమతలను కురిపించు మా కల్పవల్లి!

అణువణువు పులకించు అందాల లోగిలి!

అనురాగమొలికించు ఆనంద రవళి!

చరణం-1:

వేదనాదము చేయు కోనసీమను చూడు..!

వేల వనరులందించు.. మన్యసీమను చూడు..!

ప్రగతిలో పయనించు…మెట్టసీమను చూడు..!

మూడు సీమల కూడి, మురిపించు సీమ…!

చరణం-2:

విఘ్నేశ్వరుని కొలువు అయినవిల్లిని చూడు..!

సత్యదేవుని నెలవు అన్నవరమును చూడు..!

నారసింహుని చూడు, భీమేశ్వరుని చూడు..!

ముక్కోటి దేవతలు ముద్దాడు సీమ..!

చరణం-3:

నన్నయార్యుని చూడు… రాజరాజుని చూడు…

నవ్యాంధ్ర యుగకర్త.. కందుకూరిని చూడు…

ఆంధ్ర కేసరి చూడు… అల్లూరినిదె చూడు…

మహానీయులెందరికో.. మనసైన సీమ…!

చరణం-4:

పాపికొండలు చూడు… పూల కడియము చూడు..!

సాగరమ్మును చూడు…కోరింగ చూడు..!

కాటను కరుణ చూడు… గోదావరిని చూడు..!

అన్నపూర్ణగా మెలగు నవధాన్య సీమ..!

చరణం-5:

రాష్ఠ్రమే కీర్తించు రమ్య చరితను చూడు..!

దేశమే గర్వించు నవ్య ఘనతను చూడు..!

విశ్వమే హర్షించు విజ్ఞానమును చూడు..!

వేయేల? మా సీమ ఇల స్వర్గసీమ..! 

*****

ఫోటో ఆర్ట్: రమేష్ పొతకనూరి

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.