వినిపించేకథలు-33

జీన్స్

రచన : శ్రీమతి నండూరి సుందరీనాగమణి గారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.