ఏడుగురు అన్నదమ్ముల మధ్య చంపా

హిందీ మూలం – కాత్యాయని

అనుసృజన – ఆర్ . శాంత సుందరి

ఏడుగురు అన్నదమ్ముల మధ్య 

పెరిగి పెద్దదయింది చంపా

వెదురు కొమ్మలా నాజూగ్గా

తండ్రి గుండెలమీద కుంపటిలా

కలల్లో

కదులుతూన్న నల్లటి నీడలా

రోట్లో ధాన్యంతోపాటు

రోకటి పోటులని భరించి

పొట్టుతోపాటు

చెత్తకుప్పలో పారేస్తే

అక్కడ పూలతీవై మొలిచింది.

అడవి రేగుపళ్ళ ముళ్ళపొదల్లో

మాధవీలతలా పెరిగిన చంపా

ఇంట్లో ప్రత్యక్షమైంది మళ్ళీ.

ఏడుగురు అన్నదమ్ములతో కలిసి పుట్టిన చంపా

పైకప్పునుంచి వేలాడుతూ కనబడింది ఒకరోజు

చెరువులో దట్టంగా మొలిచిన బుడగ తామరలని 

నీళ్ళలోకి నిండా ముంచేసరికి

నల్లకలువై తలెత్తింది చంపా

ఇంటికి చేరుకుంది మళ్ళీ

దేవుడి పాదాల చెంతకి చేరింది

వాడిపోయాక నలిపి పారేయగా

కాలి బూడిదయింది

ఆ బూడిదని ఊరంతా వెదజల్లారు

రాత్రంతా వదలని జడివాన

మర్నాడు

ప్రతి ఇంటి ముంగిటా

దట్టమైన నాగజెముడు పొదల మధ్య

ఒంటరిగా నిర్భయంగా

చిరునవ్వు నవ్వుతూ కనిపించింది

చంపా 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.