“నెచ్చెలి”మాట 

“విలువైనదేది?”

-డా|| కె.గీత 

 

ఈ ప్రపంచంలోకెల్లా అన్నిటికన్నా విలువైనదేది?

కొత్తగా కొనుక్కున్న రవ్వల నెక్లెసు.. 

మాంఛి బిజీ సెంటర్లో మూడంతస్తుల బంగాళా..  

ఎన్నాళ్లుగానో కలలుగన్న లగ్జరీ కారు.. 

కాకుండా మరో మాట చెప్పండి-

అయినా విలువైనదేదంటే ఠకీమని  చెప్పెయ్యడానికి అందరికీ ఒక్కటే ఉండదు కదా! 

మనిషిని బట్టి, దక్కని లిస్టుని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోటి మారుతూ ఉంటుంది.

కడుపుకి పట్టెడన్నం లేక మట్టి తిని మరణించిన చిన్నారులున్న దౌర్భాగ్యపు ప్రపంచం మనది! 

ఆ చిన్ని ప్రాణం కంటే విలువైనదేదైనా ఉందా?

యాపిల్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు, కోట్లకి పడలెత్తిన స్టీవ్ జాబ్స్ అంతటి వాడే “ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన మంచం ఏదో తెలుసా? నువ్వు రోగం తో బాధపడుతూ పడుకున్న మంచం” అని  చివరి రోజుల్లో బాధ పడ్డాడు.  

ఆరోగ్యం కంటే విలువైనదేదైనా ఉందా?

అసలు రాజధానంటూ ఎక్కడో చోట ఎప్పటికైనా ఏర్పడుతుందని ఎదురుచూసే సగటు మనిషి గుండె చప్పుడు కంటే విలువైనదేదైనా ఉందా?

ప్చ్… ఏవిటో లెండి… ఇన్నున్నా ఇంకా విలువైదేవిటో-

మరదే మరి!

ఇలా మనిషి మనిషికి మారనిదేదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది కదా!

కలకానిది విలువైనది బ్రతుకు… అని శ్రీశ్రీ ఏనాడో  చెప్పేరండీ!

తరలిపోతే తిరిగిరానిది  కాలం అని నిత్య గంభీరంగా అన్నారు కదా! 

ఇంకా ఏదయి ఉంటుంది చెప్మా!!

అమ్మ చేతి వంట!

చేతికొచ్చిన పంట!?

అదే మరి తంటా!

బోల్డు విలువైనవున్నాయి కదూ-

అవును మరి జీవితమే ఒక గొప్ప బహుమతి!

జీవించడమే ఆనందానుభూతి!!

మరి ఇన్నుండగా ఒక్కటెలా ఎంచుకోవడం?!

ఎంచుకోవాలి మరి!

అదే కదా వచ్చిన చిక్కు,  గమ్మతైన ట్రిక్కు!!

సర్లెండి ఇక చెప్పక తప్పేటట్లు లేదు నాకు-

అదేనండీ.. పదారేళ్ల ప్రాయంలో తొలకరి వాన చినుకై మురిసిపోయినదేదో గుర్తుందా! 

ప్రేమ-

అయితే అలాంటిలాంటి ప్రేమ కాదు! 

దయార్ద్ర హృదయం నుండి పుట్టుకొచ్చే ప్రేమ!

మనిషికి మనిషికి మధ్య ఉండాల్సిన నిజమైన ప్రేమ!!

ఇంతకంటే విలువైనదేదైనా ఉందా?

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.