స్వరాలాపన-4

(మీ పాటకి నా స్వరాలు)

-డా||కె.గీత

మనందరికీ పాటలు వినడం ఇష్టం. మనలో కొందరికి విన్న పాటలు తిరిగి పాడడం ఇష్టం. మరికొందరికి ఆ పాటల్ని వివిధ వాయిద్యాల మీద పలికించడం ఇష్టం. అయితే అలా పలికించేందుకు అవసరమైన స్వరాలు తెలుసుకోవడం ఎలా? సాధారణంగా అవి గురుముఖత తప్ప అందరికీ లభ్యం కావు. నాకున్న జన్మతః వచ్చిన అనేకానేక ఇష్టాల్లో, కళల్లో విన్న ఏ పాటకైనా వెంటనే స్వరాలు కూర్చడం ఒకటి! నాకు తెలిసిన మిత్రులు ఇటువంటి కాలమ్ ఒకటి ఉంటే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్న సలహా ఇవ్వడంతో అవి మీకూ ఉపయోగపడతాయని ఇక్కడ నెలనెలా ఇస్తున్నాను.

మీకు నచ్చి, నేర్చుకుంటే ఇక్కడ కామెంటులో తెలియజెయ్యడమే కాకుండా రికార్డు చేసి editor.neccheli@gmail.com ఈ-మెయిలుకి పంపండి. ఉత్తమమైన వాటిని ప్రచురిస్తాం. అంతే కాదు మీకు నచ్చిన సినిమా/ఏదైనా ప్రముఖ పాటకి (ఏ భాషైనా) స్వరాలు కావాలనుకుంటే కూడా ఈ-మెయిలు పంపండి. వరసవారీగా స్వరాలు ఈ కాలమ్ ద్వారా అందజేస్తాను.  మీరు ఇలా నేర్చుకున్న పాటల్ని యూట్యూబు, ఫేసుబుక్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టదలుచుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆ పాట ప్రచురితమైన  నెచ్చెలి పేజీ లింక్ ని ఇస్తూ, నా పేరుని జత చెయ్యడం మరిచిపోకండేం!

***

చిత్రం: మాయాబజార్ (1957) 

సాహిత్యం: పింగళి  నాగేంద్ర రావు

సంగీతం : ఘంటశాల & సాలూరు రాజేశ్వరరావు 

రాగం: మోహన రాగం  

 

ఆరో: స రి2 గ3 ప ద2  స*  

 అవ: స* ద2 ప గ3 రి2 స 

 

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో

దదసస రిరిసస  రిగసరిగా

ఓహో జగమే ఊగెనుగా, ఊగెనుగా తూగెనుగా

గాదప గగరిస సారిగరీ గారిససా గారిససా

ఆ ఆ ఆ …. 

సరిగపా దపదపా

ఆ ఆ ఆ …. 

గపదసా రిసరిసా

 

చరణం:

తారా చంద్రుల విలాసములతో ఓ…  ఓఓ 

సరిగప పాపప పదాస దపపా దసదాపా

విరిసే వెన్నల పరవడిలో

పదదా  పాగరి  సరిరిపగా

ఉరవడిలో || తారా|| 

సరిరిపగా

పూల వలపుతో ఘుమఘుమలాడే

గాప దసససా దససస సరిసద 

పిల్ల వాయువుల లాలనలో

దాస దాపపప   పాసద పగరిస

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో

దదసస రిరిసస  రిగసరిగా

ఓహో జగమే ఊగెనుగా, ఊగెనుగా తూగెనుగా

గాదప గగరిస సారిగరీ గారిససా గారిససా

ఆ ఆ ఆ …. 

సరిగపా దపదపా

ఆ ఆ ఆ …. 

గపదసా రిసరిసా

చరణం:

అలల ఊపులో తియ్యని తలపులు…..

చెలరేగే ఈ కల కలలో

మిల మిలలో

అలల ఊపులో తియ్యని తలపులు

చెలరేగే ఈ కలకలలో

మైమరపించే ప్రేమ నౌకలో

హాయిగ జేసే విహరణలో || లాహిరి|| 

చరణం:

రసమయ జగమును రాసక్రీడకు

ఉసిగొలిపే ఈ మధురిమలో

 మధురిమలో

రసమయ జగమును రాసక్రీడకు

ఉసిగొలిపే ఈ మధురిమలో 

ఎల్లరి మనములు ఝల్లన జేసే 

చల్లని దేవుని అల్లరిలో

*****

*ఈ స్వరాలు వింటూ నేర్చుకోవడానికి అనువుగా కింద ఇవ్వబడిన “గీతామాధవీయం” టాక్ షో లో రెండవ భాగమైన “స్వరాలాపన” వినండి-

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.