చిన్నిదీపం  (‘పరివ్యాప్త’ కవితలు)

-డా. సి. భవానీదేవి

మార్పు అనివార్యమైనా…

ఇంత అసహజమైనదా ? 

మనకు ఇష్టం లేకుండా 

మనం ప్రేమించలేనిదా ? 

అయితే 

ఈ పొలాల మీద ఇంకా ఏ పక్షులు ఎగరలేవు 

ఏ పాములూ.. పచ్చని చెట్లూ..

ఇక్కడ కనిపించవు 

ఎటు చూసినా మనుషులే !

అమ్మకాలు, కొనుగోళ్ల మధ్య 

జరుగుతున్నది గ్రామాలక్లోనింగ్ !

ఒంటరి భూతం కోరలకి 

పట్టణాలే కాదు పల్లెలూ బలి 

ఇక్కడ తలుపుల్నీ 

టీవీ యాంటీనాలు మూసేసాయి 

మానవ సంబంధాలు మాయం చేసి

ఇంటి భాషను మింగేసిన పరాయిమాట 

అమెరికా మట్టి కోసం ఆవురావురుమంటోంది పాడుబడ్డ ఇళ్ళు 

కరెన్సీ నోట్లు పరుచుకున్న పొలాలు 

పావురాళ్ళను తరిమికొట్టే పాలరాళ్ళు 

ఇవ్వాళ నా పల్లె… ఓ పాడుబడ్డ గుడి 

అయినా నా కాళ్లు అటే లాగుతున్నాయి శిధిలాలయంలోనైనా చిన్ని దీపాన్ని

పదిలంగా వెలిగించాలని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.