కథావాహిని-1

రెక్కలు

రచన :డాక్టర్ కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.