వినిపించేకథలు-30

పెళ్లికి ముందు ప్రమాణాలు..

రచన :శ్రీమతి శశికళ వోలేటి

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.