కథావాహిని-3

గుర్రాల మావయ్య

రచన : శ్రీరమణ

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.