“నెచ్చెలి”మాట 

సంపూర్ణ గ్రహణం

-డా|| కె.గీత 

చారిత్రక గ్రహణం
ఎన్నేళ్ళకో గానీ
రానిదొస్తోందట!

చూసేందుకు
వెళ్తున్నారా?

అమెరికాలో
ఉన్నాకా
చూడక
ఛస్తామా-
వేల డాలర్లు
పోసి మరీ
ప్రయాణించి
చూడకపోతే
కొంపలు
మునిగిపోవూ?!

మరి
ఇతరప్రాంతాల
ఇతరదేశాల
మాటేవిటో!

అసలు
చూడని
చూడకూడని
వారి
సంగతి
ఏవిటో?

ఆ…
ఎన్ని
గ్రహణాలు
చూడడం
లేదు!

అసలు
మానవజాతికి
పట్టిన
గ్రహణాలు
అన్నా… ఇన్నా…
అంటారా?

నిజమే-
యుద్ధాలు
రాజ్య దాహాలు
ఆయుధ కుతంత్రాలు
ఎలక్షను బెదిరింపులు
ఎన్ని లేవు?!

ఇవన్నిటి
ముందూ
సూర్య గ్రహణాలూ
చంద్ర గ్రహణాలూ
దిగదుడుపే-

అన్నట్టు
సంపూర్ణ గ్రహణాన్ని
చూడొచ్చంటారా?

అంటే-
సూర్య గ్రహణమా?
మానవ గ్రహణమా?

నిజంచెప్పాలంటే
పట్టువిడుపులున్న
మొదటిదైనా
చూడొచ్చుగానీ

బొత్తిగా
పట్టువిడుపుల్లేని
రెండోది
చూడకపోవడమే
మంచిది!

****

నెచ్చెలి పాఠకులందరికీ సదవకాశం: 

          ప్రతినెలా నెచ్చెలి  పత్రికలో వచ్చే   రచనలు / “నెచ్చెలి” యూట్యూబ్ ఛానెల్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ వేటిపైనైనా వచ్చిన కామెంట్ల నించి ప్రతి నెలా ఒక ఉత్తమ విశ్లేషణాత్మక కామెంటుని ఎంపిక చేసి  ప్రకటిస్తాం. పాత రచనల మీద కూడా కామెంట్లు చెయ్యవచ్చు. 

          మరింకెందుకు  ఆలస్యం? రచనల్ని చదివి వివరంగా కామెంట్లు పెట్టడం ప్రారంభించండి.  

          వినూత్నం, వైవిధ్యం ప్రధాన నిలయాలైన  “నెచ్చెలి” వస్తున్న వివిధ వినూత్న రచనల్ని తప్పక చూసి, చదివి ఆనందిస్తారు కదూ!

*****

మార్చి 2024 లో ఎంపికైన ఉత్తమ కామెంటు రాసిన వారు: మణి వడ్లమాని
ఉత్తమ కామెంటు అందుకున్న పోస్టు: రాగసౌరభాలు (కాలమ్)- వాణి నల్లాన్ చక్రవర్తి.

ఇరువురికీ అభినందనలు!

****

Please follow and like us:

2 thoughts on “సంపాదకీయం-ఏప్రిల్, 2024”

  1. బావుంది.. మీ సర్కాస్టిక్ సంపూర్ణ గ్రహణం… ఇలాంటి వ్యంగ్యాస్త్రాలు ఎన్ని వేసినా పట్టూ విడుపే కాదు… చీమూ నెత్తురూ కూడా లేని మానవ గ్రహణాలపై ఏ ప్రభావము పడదు

Leave a Reply

Your email address will not be published.