కథావాహిని-11

ఆకుపచ్చని ముగ్గు

రచన : వేంపల్లె షరీఫ్

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.