కథావాహిని-12

గురజాడ అపార్ట్మెంట్స్

రచన : సింగమనేని నారాయణ

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.