కథావాహిని-13

స్పర్శ

రచన : అబ్బూరి ఛాయాదేవి

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.