వ్యక్తి-శక్తి

-డా||కె.గీత

వ్యక్తిగా మొదలవ్వడం అంటే 

నీకు నువ్వే అంకురమవ్వడం 

నీ జీవితానికి నువ్వే బాధ్యతకావడం 

నిన్ను నువ్వే ప్రేమించుకోవడం 

ద్వేషించుకోవడం 

నీలోనువ్వే మాట్లాడుకోవడం 

పోట్లాడుకోవడం 

నీకు నువ్వుగా మిగలడం 

వ్యక్తిగా ఉన్నంతసేపు 

నీ పరిధి

నీ కనుచూపుమేర-

నీ దుఃఖోపశమనం 

నీ అరచేతికందినంతమేర-

నీ బాధల్ని 

నువ్వే తుడుచుకోవడం 

నీ బంధాల్ని 

నువ్వే పెంచుకోవడం 

నువ్వే తుంచుకోవడం 

***

సమిష్టిగా మొదలవ్వడం అంటే 

నీకు నువ్వే కొత్తగా పరిచయం కావడం 

సమిష్టిశక్తిగా మొదలవ్వడం అంటే 

నీ  ప్రపంచానికి 

దిశానిర్దేశం చెయ్యడం

సమిష్టిశక్తిగా ముందుకు వెళ్లడం అంటే 

నీతో బాటూ 

నమ్మిన కాళ్లకి తోడెళ్లడం  

నమ్ముకున్న కళ్లని తుడవడం 

నీతో బాటూ 

సమిష్టిగా సంతోషాల్ని పంచుకోవడం

సమస్తాన్నీ  ప్రేమించడం 

ఒక్కోసారి 

బంధాలు 

మోసుకెళ్లలేనివైనా 

గుండె కింద పదిల పరుచుకోగలిగినవి 

ఒక్కోసారి  

మాట విరుపుతో ఛెళ్ళున చరిచేవైనా 

స్ఫూర్తి ప్రదాయకాలై 

ముందుకు నడిపించేవి 

సమిష్టిగా ముందుకు నడవడం అంటే 

జీవితం తేజోమయం కావడం

జీవనం సఫలం కావడం 

***

వీక్షణంగా ముందుకు నడవడం అంటే 

సాహితీ లోకానికి  

ఒక గవాక్షమై  తెరుచుకోవడం 

ఒకే గూటి పక్షులమై 

అప్పటికప్పుడు రూపుదిద్దుకున్న 

అక్షరాలమై 

ఒక కవితాత్మక వాక్యమై

అఖండ ప్రచండమై 

రెక్క విప్పుకోవడం  

*****

(కాలిఫోర్నియాలో నెల నెలా జరుపుతూ, ఇప్పటివరకు 85 సమావేశాల నిర్వాహకురాలిగా “వీక్షణం” సప్తమ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా రాసిన కవిత) 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.