లక్ష్మణశాస్త్రీయం 

భీష్మా నాతో పోరాడు (కథ)

రచన: రాధిక (హరితాదేవి)

గళం: లక్ష్మణశాస్త్రి

*****

(తెలుగు వెలుగు సౌజన్యంతో-)

*****

రచయిత్రి పరిచయం: రాధిక అసలు పేరు హరితాదేవి,   అంతర్ బహిర సంఘర్షణలు కథనం చెయ్యటం లో ఆసక్తి. దాదాపు డజను పైగా కథలు రాసారు.  స్వస్థలం ప్రకాశం జిల్లా పెదమోపాడు. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి బోధనా రంగంలో వున్నారు. ప్రస్తుత నివాసం నెల్లూరు.

Please follow and like us:

2 thoughts on “లక్ష్మణశాస్త్రీయం – భీష్మా! నాతో పోరాడు (రాధిక కథ)”

  1. కథ ఎంత బావుందో లక్ష్మణశాస్త్రి గారు చదవడం అంత బావుంది. కంగ్రాట్స ఇద్దరికీ

Leave a Reply

Your email address will not be published.