వీక్షణం-100వ సాహితీ సమావేశం

సాహిత్యాభిలాషులందరికీ ఆహ్వానం!

డిసెంబరు 12, 2020 ఉదయం 9 గం (PST) నుండి 6 గం (PST) వరకు 

Youtube live link

https://youtu.be/g-8kr-JBHcU

Facebook Live link 

https://www.facebook.com/vikshanam.vikshanam/posts/1806715576164201

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87662531582


వీక్షణం 

 
 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.