“నెచ్చెలి”మాట 

చదువు ఉపయోగం

-డా|| కె.గీత 

చదువు ఉపయోగం ఏవిటంటే-

దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందవచ్చు…

టెక్నాలజీలో అన్ని దేశాల కన్నా ముందుండవచ్చు…

దేశం…..

అబ్బా! అడిగేది దేశం గురించి ఊకదంపుడు ఉపన్యాసం కాదు 

మామూలు మనుషుల గురించి అంటారా?

చదువుకుంటే 

సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు తెలుసుకోవచ్చు… 

మూఢనమ్మకాలు పారద్రోలవచ్చు… 

నైతిక ప్రవర్తన నేర్చుకోవచ్చు…

ఇన్నొద్దుగానీ 

ఇంకో మాటేదైనా చెప్పమంటారా? 

చదువుకుంటే

తెలివి పెరుగుతుంది 

తిక్క కుదురుతుంది 

లాంటివి కాకుండా 

అసలు సిసలైనవేవిటంటే 

పొట్టకూటికి తప్పనివైనా 

తక్కువ తిప్పలు పడొచ్చు 

వలస బతుకులైనా 

నగరాల్ని పట్టుకు వెళ్ళాడొచ్చు

ఇంకా 

కరెక్టుగా చెప్పాలంటే 

అవసరమైన దానికంటే 

కాస్తో కూస్తో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించొచ్చు 

అక్కర్లేని ఖర్చులు 

పెట్టుకుంటూ జల్సాలు చేసుకోవచ్చు 

అయినా 

చిన్నప్పుడెప్పుడో  

విద్య వలన 

వినయం, ధనం, 

అన్ని అర్హతలు, సుఖాలు కలుగుతాయని చదువుకుని 

అక్కడే మర్చిపోయేం కదా! 

ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు మళ్లీ చదువు ఉపయోగం ఎందుకు గుర్తుకొచ్చిందంటారా?

ఎందుకంటే-

కొందరు తల్లిదండ్రులు 

చదువుకుని కూడా 

పుట్టగానే చెత్తబుట్టలో విసిరెయ్యడం 

అల్లారుముద్దుగా పెంచి మరీ విషమిచ్చి చంపెయ్యడం 

అక్కడితో ఆగేనా…

కులం, మతాలు 

పరువు, మర్యాదలు 

అంటూ 

పిల్లల్ని  

కట్టుకున్నవాళ్ళని 

వాళ్లు కన్నవాళ్ళని  

తెగనరికెయ్యడం

అంతేనా… 

మూఢ నమ్మకాలు 

తంత్రవిద్యలు  

అంటూ 

ఘోరాతిఘోరంగా…. 

క్రూరమృగాల కంటే 

హీనంగా 

పిల్లల్ని స్వయంగా పొట్టనబెట్టుకుంటుంటే 

అర్థం ఏవిటి?

చదువు నిరర్థకమనా!?   

చదువు వల్ల ఉపయోగాల్లో 

“కనీస ఇంగితజ్ఞానం” 

అన్నది లిస్టులో లేదనా?! 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.