ఆడియో కథలు 

“ఇల్లేరమ్మ కతలు“-5

భూగోళంలో మావిడి పిందెల పరికిణీ

రచన: డా. సోమరాజు సుశీల

పఠనం: వసంతలక్ష్మి అయ్యగారి

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.