అవనీమాతకు అక్షరమాల

– ముప్పలనేని ఉదయలక్ష్మి

కనుచూపు అందినంతమేర పచ్చని పైరునేల

ఎదురుగాఉన్న నా  మనసులో భావపరంపర

ఆనందించే అద్భుత ఆకాశంలా 

జీవితకాలం హత్తుకున్న నాన్నప్రేమలా 

ఆలంబనై నిలబెట్టిన వెన్నెముకలా 

అమ్మ మమకారానికి ప్రతిరూపం ఈభూమి !

 

కన్నపేగు దీవెనకు అస్థిత్వమయి 

ఆర్ధిక ఉన్నతికి సోపానమై 

ఈశ్వరుని దయకు ఇచ్ఛాస్వరూపిణివై 

ఊపిరికి ఎదురీదే ఏటికి తీరంచూపి 

ఓర్పు విలువకు ఉదాహరణను చేశావు  

ఓపలేని బరువును  మోస్తూ గమ్యంకేసి నడిపావు 

చల్లని మనసుతో   చలివేంద్రమయ్యావు

                                -2-

తల్లిలా ఆదుకుంటూ నమ్మకమై నిలబెట్టావు 

పంటఫలమై భద్రతాకౌగిట్లో  భరోసానిచ్చావు

మమతాయతివై  సత్యశ్వాసల అంతః కరణమైనావు 

హలంతో గాయపరుస్తున్నా వరాలే కురిపించావు

ఇన్ని ఇచ్చి నన్ను నీవుగా మార్చిన నా అవనీ …..

పంచభూతాత్మకమైన ఈ దేహం 

నీలో ఒక రేణువుగా మారిపోతేకూడా 

నీ ఋణం కొంతైనా తీరుతుందామ్మా  !!

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.