కథావాహిని-5

మొగలి పొత్తి

రచన : ఆదిమధ్యం రమణమ్మ

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.