పాటతో ప్రయాణం-7

– రేణుక అయోల  

          జీవితంలో అనుకున్నది అనుకున్నట్లు ఏదీ జరగదు, కొన్నిసార్లు ఓటమి ఒక్కటే
మన జీవితంలో ఉంటుంది ఇలాంటి సమయంలో చాలామంది జీవితంలో అన్ని ఆశలు వొదిలేసుకుని డిప్రెషన్ లోకి జారిపోతారు. ఏంత ప్రయత్నించినా వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి
బయటికి రాలేక పోతారు అలాంటప్పుడే ఈ పాట వింటే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది … ప్రతి బెంగని ఓటమిని పొగలా గాలిలోకి వొదిలేస్తు నడుస్తాను అనే భావం
గల ఈ పాట మీరు వింటారు కదూ ..

Maein zindagi ka saath nibhata chala gaya
Har fikar ko dhuen mein udata chala gaya

Barbadiyon ka shok manana fizul tha
Barbadiyon ka jashan manata chala gaya
Har fikar ko dhuen mein uda…

Jo mil gaya usi ko muqaddar samajh liya
Jo kho gaya maein usko bhulata chala gaya
Har fikar ko dhuen mein uda…

Gham aur khushi mein farq na mehsoos ho jahan
Maein dil ko us muqaam pe laata chala gaya
Har fikar ko dhuen mein uda…


జీవితాన్ని తోడుతీసుకుని నడుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను
ఆవేదన అంతా పొగలో కలిసి పోయేలా వెళ్ళిపోతున్నాను

శిధిలాలు పట్టుకుని ఏడవడం వృధా అనుకుని
శిధిలాలో ఆనందం వెతుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను

ఎదురైనది ఏదైన అదే నసీబ్ అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను
పోగొట్టుకున్న దాన్ని మరచిపోతూ వెళ్ళిపోతున్నాను

సుఖదుఃఖాలకి తేడా తెలియని ప్రపంచంలోకి
ఈ హృదయాన్ని ఆ గమ్యానికి చేరుస్తూ
ఆవేదన అంతా పొగలో కలిసి పోయేలా వెళ్ళిపోతున్నాను …..

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.