రంగవల్లి

-అశోక్ గుంటుక

 

తెలుగు లోగిలి ప్రతి వాకిలి

ఆనందం ఆకృతి దాల్చిన రంగవల్లి…

ముగ్గునగొబ్బిపూలు

ఎగురుతున్న గాలిపటాలు

హరిదాసులు బసవన్నలు;

ప్రతి ఇంటా పరుచుకున్న వసంతం…

ప్రకృతి పల్లె చేరి  పరవశం…

ఆకాశం రాలిన నక్షత్రాలు..

ఆ వెంటే విరిసిన ఇంద్రధనుస్సులు…

అతనొచ్చి ఓ ముగ్గు చుక్కపెట్టి

సెల్ఫీ యై…

అహాన్ని చల్లార్చుకున్నా

ఆకాశంలో సగం అంటూ

సగాన్ని మిగుల్చుకున్నా…

నిజానికి ఇక్కడ అతనుశూన్యం…

పండుగ వేళ –

వాకిలి క్యాన్వాస్ పై తీర్చిదిద్దిన కళాకృతులు……

తరతరాలు

లోలోనే దాగిన సృజనాత్మక భావాలేగా…

ఇదంతా తన ప్రపంచం…

ఓ అందమైన ప్రపంచం…

తరుణి ప్రపంచం…

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.