లోచన …!!

-రామ్ పెరుమాండ్ల

కాలం పరిచే దారుల్లో 
వేసిన అడుగుల జాడలు 
భాష్పిభవిస్తున్నాయి.
ఎడారిలో విరిసిన వెన్నెలలు
చీకట్లను పులుముకున్నాయి.
ఉష్ణపు దాడుల్లో దహనమైన
ఆశల అడవులన్నీ
చిగురించే మేఘాల కోసం 
తపిస్తున్నాయి .
 
ఎక్కడో ఓ ఖాళీకడుపు 
అర్థనాధం చేస్తుంటే 
చెవుల్లో మోగే సంగీతపు స్వరాలు 
నిన్నటి కన్నీటి గాయాలకు మరుపుమందు రాస్తున్నాయి.
 
జీవితం కూడా 
కాలపు వల కింద దాచిన గింజలకు 
ఎపుడో దరఖాస్తు చేసుకుంటది.
మరిప్పుడు మరణవార్త
మరణమంత మాట కాదు.
 
నీకు గుర్తుండదు 
భీకరవర్షంలో తడిసి వణికిన
కుక్కపిల్లను తరిమేశావో,
నీ మనసు వెంటిలేటర్లో కట్టిన 
పిచ్చుక గూడును విసిరేశావో ,
ఏ పసివాని చిరునవ్వును 
కర్కశంగా నిలిపివేశావో గానీ 
నేడు మరణవార్త బోసిపోయింది.
 
ఏదో ఒక క్షణాన 
నీలో నీవే 
మరెన్నిసార్లు మరణించావో 
తుదకు నీకు తెలియాల్సివుంది.

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.