ప్రముఖ అనువాదకులు డా.శ్యామలకల్లూరి గారితో నెచ్చెలి ముఖాముఖి

-డా||కె.గీత

(డా.శ్యామలకల్లూరి గారితో నెచ్చెలి ప్రత్యేక ముఖాముఖి వీడియోని పైన ఇస్తున్నాం. 
చూసి, మీ అభిప్రాయాలు తప్పక తెలియజెయ్యండి.)

Dr.Syamala Kallury did ph.d on Aurobindo’s poetry from Andhra University. She taught for over a decade and a half in the AP Govt colleges in Srikakulam and Visakhapatnam as Lecturer in English. She moved to Delhi after marriage where she taught at Delhi University for three years. IGNOU for a few years. Joined in the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Delhi and worked till 2011. Published books and articles in many journals. Translated widely. 

She has two daughters Ahana and Kruttika, who live in UK and Dubai respectively. Currently, she lives in Visakhapatnam with her dog Subbu, a cocker spaniel.

A bilingual writer and translator, Syamala authored many books.

1. Telugu Short Stories women’s Voices: An Inner Voyage(1930-2000) Asian Publication House (2001)

2. Twentieth Century Telugu Poetry (2006)

3. Godavari Tales Viveka Foundation (2006)

4.స్వగతాలు (2009)

5. If you Want To be a Poet, Patridge India (2018)

6. కంచికి వెళ్లకూడని కథలు navachetana పబ్లిషర్స్ (2019)

7.భావవిహంగాలు Telugu translation of Tagore’s Stray Birds (1988, 2019)

8. Rajanigandha, translation of Papineni Sivasankar’s award-winning poetry collection with the same title published by Sahitya Academy. 

9. Published number of academic articles. 

*****

 

Please follow and like us:

8 thoughts on “ప్రముఖ అనువాదకులు డా.కల్లూరి శ్యామల గారితో నెచ్చెలి ముఖాముఖి”

  1. Well done Syamala,that was awesome …..and equally well coducted by Dr. Gita..”. Good Job Nechcheli. “👏🏼👏🏼

  2. So happy and felt proud of Shyamala garu, though I know her personally
    account about her talents & achievements are unknown to me till date. I wish you all the best for future endeavors.
    Antharvedi

  3. డా. శ్యామల గారితో ముఖాముఖి చాలా వివరణాత్మకంగా, కుతూహలం పెంపొందించేదిగా సాగింది. గంటపైన సంభాషణ తను యెంత మంచి ప్రొఫెసరో తెలియచెబుతోంది. పరిచయం చేసిన నెచ్చెలి గీత గారికి సోదరి శ్యామలకి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  4. శ్యామలగారితో నాకు 1950లలోనే పరిచయం అయినా ఇన్ని వివరాలు ఇప్పుడే తెలిసేయి. శ్యామలగారిని నెచ్చెలి గీతగారు ఇంటర్వ్యూ చేయడం ముదావహం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.