భూమాతలు

– సిరికి స్వామినాయుడు

వాళ్ల  త్యాగాల ముందు మనమెంత ?
వాళ్ల సహనంముందు మనమెంత ?
 
వాళ్ళు .. భూమాతలు 
కాసింత బరువును మోసేందుకే
మనం ఆపసోపాలు పడతాంగానీ ..
అంతటి యింటిని – వాళ్లు
భుజాలమీద ఇట్టే మోస్తారు !
 
చీకట్లను మింగి వేకువల్ని ప్రసవిస్తారు 
ఆశల్నీ కోర్కెల్నీ ..
తమలోనే సంలీనం జేసుకొనీ
నిర్మల నదీప్రవాహాలై సాగిపోతారు !
 
వాళ్లు .. దుర్గమ అరణ్యాలు 
ఛేదించాలనుకుంటే .. మొలకై ప్రణమిల్లాల్సిందే 
వాళ్లు .. దయా కల్పవృక్షాలు 
కరుణపొందాలనుకుంటే .. దోసిలి పట్టాల్సిందే !
 
వాళ్లు .. జీవనదులు 
అమేయ జలగీతాల్ని వినాలనుకుంటే .‌.
అంతరాంతరగాధాల్లోకి దూకాల్సిందే ..
వాళ్ళు .. అమూల్యగ్రంధాలు
అర్ధంకావాలనుకుంటే ..
మనసుపుటల్ని మననం చేయాల్సిందే !
 
వాళ్లు .‌. అగ్నిపర్వతాలు 
అంతు తెలియని అఘాధాలు 
కరుణరసార్ద్ర హిమశిఖరాలు 
సతత హరితారణ్యాలు 
వెన్నెల ఆకాశాలు .. వేకువ పూదోటలు 
నడచే గాయాలు .. నెత్తుటిగేయాలు !
                                         
వాళ్లు ..అడవిని యిల్లుజేసి 
హరివిల్లును ముగ్గేస్తారు 
పొద్దల్లా – యిళ్లమీదా .. పొలాలమీదా ..
చెమటపిట్టలై ఎగురుతారు 
తమ పొత్తిళ్లలో..
ప్రపంచాన్ని పసిపాపను జేసీ జోకొడతారు !!

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.