పాటతో ప్రయాణం-1

– రేణుక అయోల  

          ఈ రోజు నేను  ”  పంకజ్ ఉదాస్ ” గజల్ A life story vol 1 లో  deewaron se milkara rona  ని నాభావాలతో పరిచయం చేస్తున్నాను ….

          కొన్ని సార్లు ఒంటరిగా  వుండాలని బలంగా అనిపిస్తుంది ఈ, సమాజం నుంచి పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఒంటరితనంలో మన కోసం మనం బతకాలి అనిపిస్తుంది. కాని ఒంటరితనం మనల్ని మరింత జ్జాపకాల సమూహంలొకి తీసుకు వెళ్లి అంతు చిక్కని లోయలోకి తోసేసినప్పుడు, మళ్ళీ లోకం గడ్డి పోచని పట్టుకుని పైకి రావల్సిందే. సమాజంలో బతుకు బతకాల్సిందే…

          పంకజ్ ఉదాస్ ఈ గజల్ విన్న ప్రతీసారి ఒంటరిగా వింటూ పడుకోవాలనిపిస్తుంది  మరి మీరు వినేసి పాడుకుంటారుగా…

Divaro se milkar rona achha lagata hain
Ham bhee paagal ho jaayenge
aisa lagata hain) – (2)
Divaro se…….

గోడలతో పాటు  ఏడవడం  
హాయిగా వుంది
నేను కూడా పిచ్చి వాడిని 
అయిపోతానా  అనిపిస్తుంది
 
లోకంలో ఉన్న జ్ఞాపకాలన్నీ
నన్ను కలవడానికే వచ్చాయనిపిస్తుంది

సాయంకాలం ఈ గదిలో    
ఏకాంతంలో  సంత జరుగుతునట్లే వుంది
అందుకే
ఈ గోడలతో పాటు పిచ్చి వాడిని
అయిపోతానేమో అనిపిస్తుంది

ఆలోచిస్తే  ఎంత దాహం లోపల వుందో కదా
చిన్న మంచు బిందువుతో
ఒడ్డుకి చేరిపోగలనని అనిపిస్తోంది …

అందుకే
నేను పిచ్చి వాడిని అయిపోతానేమో
అనిపిస్తుంది

ఏ అలోచన  పరాయి ది అనుకుని
వాళ్ల  రాజ్యాల మీద రాయి విసరాలి?
రాయి తగిలి ముక్కలైన  ప్రతీ గాజు ముక్కలో  
నా ముఖమే  కనిపిస్తుంటే 

అందుకే పిచ్చి వాడిని అయిపొతానేమో
అనిపిస్తుంది

Duniya bhar kee yaade
hamse milane aatee hain – (2)
Shaam dhale iss sune ghar me mela lagata hain – (2)
Ham bhee paagal ho jaayenge aisa lagata hain
Divaro se…….

Kitne dino ke pyaase honge yaaro socho toh – (2)
Shabnam kaa katara bhee jinko daraya lagata hain – (2)
Ham bhee paagal ho jaayenge aisa lagata hain
Divaro se…….

Kisko kaisar pathhar maro kaun paraaya hain – (2)
Shish mehal me ik ik chehara apana lagata hain – (2)
Ham bhee paagal ho jaayenge aisa lagata hain
Divaro se milkar rona achha lagata hain
Ham bhee paagal ho jaayenge aisa lagata 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.