కథావాహిని-6

క్వీన్

రచన : శరత్ చంద్ర

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.