image_print

అప్రమత్తం ( కవిత)

అప్రమత్తం ( కవిత) -కందుకూరి శ్రీరాములు అరచేతిని ఎంత తెరిపిద్దామనుకున్నా తెరుచుకోదు భయాన్ని గుప్పెట్లో నలిపేస్తుంటుంది తిరుగుతుంటాం మాట్లాడుతుంటాం గదంతా వెలుతురున్నా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఓ మూల చీకటి చిటుక్కుమంటుంది బుగులుపులుగు గదంతా తిరుగుతుంటుంది ఎంతకీ తెల్లారనే తెల్లారదు తెల్లారినట్టు భ్రమపడి బాధపడుతుంటాం ! భయం నిశ్శబ్దంలో అపశబ్దపు పదాలు ఆలోచనలో మెదులుతుంటాయి ఏ చెరువు కట్ట తెగినట్టు ఉండదు ఏ పురుగు కరిచినట్టు ఉండదు శబ్దం వినని శబ్దం వినబడుతూ ఉంటుంది ముందు జాగ్రత్తగానే […]

Continue Reading
Posted On :

అమ్మ ముచ్చట ( కవిత)

అమ్మ ముచ్చట ( కవిత) -కందుకూరి శ్రీరాములు అమ్మ ఆచ్ పిట్టయ్యి ఎగిరిపోయింది ఇక్కడ గూడూ లేదు మనిషి నీడా లేదు తను ఎటో వెళ్ళిపోతానని తెలియక తన తనువు ఎటో మాయమైందోనని తెలియక పండుగకో పబ్బానికో కట్టుకోవటానికి పెట్టెలో భద్రంగానే దాచుకుంది మూటచుట్టిన పట్టు చీర ! ఎన్నెన్ని ముల్లెలు కట్టుకుందో ఆకలైతే ఆంప్రో బిస్కెట్ ప్యాకెట్! అరగకపోతే సోడా సొంపు ప్యాకెట్! ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉన్నా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక నలత ! ఒక్కతే […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-25

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-25 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 25. Wild Dance of Waves When visiting sea at Kothapatnam won’t new thought germinate? No wonder when Koteswar Rao’s car halts at Kothapatnam is it a horse to swim in sea ? Those that land from car compose poetry but […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-24

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-24 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 24. Marine Congregation Oh my Visakha Sea! To extend to the sky how long you did tapasya,meditation like a maharshi? Absorbing great rivers of processions frighteningly massive public meeting today. But for enormous depth, immense capability, total transformation, how can […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-22

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-22 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 22.My Man Green shoots sprout on earth rain dances down from sky sprouts never look at heavens drops of rain reach not earth. East and west never meet not known why friends turn into foes for feuding groups in legislature […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-21

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-21 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 21.My Path I listen sleeping on this ground breathing the same air on ground inside earth so many reverberations nothing is clear. I am also advised to sleep blissfully in a trice earth covers me at once whirl wind wakes […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-20

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-20 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 20.Plateau Three fourths water one part land world map hangs on wall between many countries separating several continents water occupies as oceans and sea yet water problem became global issue. *** It is not about one part land about three […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-18

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-18 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 18. Rebecca To reach Manginapudi beach via Chilakalapudi if one starts from Bandar by bus sky becomes entrance of the home frolics standing on the way like a slant pot sea appears. Beauty— sea naughtiness— sea health— sea youthful life […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-17

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-17 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 17. Expansive Sheet of Water Stands undressed before me– I too am likewise– whether I adore or amalgamate but taste honey of experience. Just as the entire forest turns into a tree like disc of sun extending across the sky as […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-16

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-16 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 16.Wattles of Goats When Ganga surges no matted locks of barrages stand. After a heavy down pour slides on soil, rushes to reach ocean bed moves away beyond reach of anyone; gentlemen, strive not to turn back the drained water […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-15

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-15 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 15.Hyderabad Whenever I visit Machilipatnam I am happy. I wear headscarf and sweater as it is chill here even before dawn It is humid there. Whenever I go to Machilipatnam I move happily due to its proximity to the sea. […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-14

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-14 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 14.Conscience of Ocean For fishermen who trust sea for a living sea offers a base, sea becomes a grave. Those who care not lives dare tsunamis, defy authorities those who know not networking to shatter lives know well to spread […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-13

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-13 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 13. Goa Like an ant climbing on a snake’s back I boarded the train. As ant crawls, snake slithers stretching neck, with hissing hood. Kacheguda to Yashwantpur express traversing through Guntakal, Hubli, Dharwad, Londa, Madgaon train performs disco dance till […]

Continue Reading
Posted On :