ఎరుక

-లక్ష్మీ కందిమళ్ళ

ఎప్పటికప్పుడు 
ఎరుక కలిగించే 
సత్యం అది
నిశ్చల తటాకంపై 
నిలిచిన ప్రశాంతత
పక్షిలా విహరిస్తున్న వాక్యం 
సరికొత్త రాగంలో 
ఉదయాన్ని గుప్పిట పడుతూ 
ఋతువుల ఆగమనం 
 
ఆశగా చిగురిస్తూ 
తుమ్మెదలాగా రెక్కలు ఆడిస్తూ 
బోసినవ్వుల అమాయకత్వంతో 
మళ్ళీ మళ్ళీ 
స్వచ్ఛంగా 
సహజంగా 
మత్తుగా 
కలల రంగులను అద్దుకొని
పూల రేకులను ముద్దాడుతూ 
శాంతి, సాంత్వన
వెలుగు వచనాలుగా..

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.