నేతన్నలూ!

-దాసరాజు రామారావు

ఆంగ్లమూలం – సరోజినీ నాయుడు

తెల్లారగట్లనే నేత పనిలో పడ్డ నేతన్నలూ!
అర్ధనగ్న దుస్తుల నెందుకు నేస్తరు?…
పాలపిట్ట నీలపు రెక్క లాంటిది 
కాకుండా

మేం పురిటి బిడ్డకు రాజస మొలికే
నిలువు శేర్వాణీలను నేస్తం-

చీకట్లొస్తున్నా నేస్తూనే వున్న నేతన్నలూ!
మిరుమిట్లు గొలిపే వస్త్రాల నెందుకు నేస్తరు?…
నెమలి లాంటి ఉదా, ఆకుపచ్చల సహజాకర్షణ 
లేకుండా

మేం మహారాణికి పెళ్ళి కళ తొంగి 
చూచే మేలిముసుగులను నేస్తం-

కర్కశమైన శీతల శరత్తులో
ఇంకనూ పని నిష్టలో వున్న నేతన్నలూ!
ధవళ కాంతిలో మెరిసే ఈక లేదా 
మబ్బు లాంటివేవైనా…

మేం పాడెమీది శవానికి కప్పే 
శ్వేతవర్ణ వుడుపులను నేస్తం-

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.