నిశీధి పరదాలు

(నెచ్చెలి-2023 పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కవిత)

– మొహమ్మద్ అఫ్సర వలీషా

కునుకులమ్మను ఒడిసి పట్టి
కలల లోగిలిలో బంధించి
కనబడని తీరాలకు చేర్చి
కాసింత సాంత్వన పొందాలని ఉంది… 
 
గాయపడి రక్తమోడుతూ
గాఢంగా అలుముకుని
గది గది నింపుతున్న జ్ఞాపకాల తెరలను
గట్టిగా విదిలించుకుని
గెలుపు తీరాలకు చేరాలని ఉంది… 
 
మనసు పలికే మూగ భావాల 
మంచు తెరలు దింపుతూ
మస్తిష్కంలో ముసురుకుని
మిన్నంటిన ఆలోచనా దారాల పోగులను
మౌనంగా చుట్ట బెడుతూ 
ఆత్మ విశ్వాసపు దుప్పటితో
నిశీధి పరదాలను తొలగించాలని ఉంది…. ! ! 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.