కనబడుట లేదు ! ( కవిత)

-రామ్ పెరుమాండ్ల

కళ్ళున్నా
చూపులేదు .
బహిరంగంగా చూడడం మానేశాక
అంతర్గత అల్లకల్లోలం 
మరెప్పుడు చూస్తానో ! 
 
అక్కడన్ని కిరాతకంగా 
కుతికె పిసికి 
చంపిన మరణాలే  అగుపిస్తాయి.
అచ్చం మేకపిల్లను అలాల్ చేసినట్లు 
జీవగంజి ఆశచూపి 
జీవం తీసుకున్నా క్షణాలెన్నో , 
 
కంచంలోకి మెతుకులు 
రావాలంటే 
కాసిన్ని కుట్రలు నేర్వాలని ,
పూటకో పాటందుకున్న రోజులెన్నో
నిజమే వేశ్య వేషమేసినా వ్యవస్థలెన్నో 
 
దొంగకొడుకుల రాజ్యాన
మూగబోయిన నన్ను 
సందుగలో దాచిన 
చిన్నప్పటి పలక చీదరించుకొని 
చెంప చెల్లుమనిన సందర్భాలెన్నో ! 
 
నేరం నాదే 
నేరస్థుడే కనపడుట లేదు.
 
లెక్కతేలని
కత్తిపోట్లతో 
కొన ఊపిరితో తప్పిపోయిన నేను 
నాకు కనపడుట లేదు.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.