కథావాహిని-10

వాడి కొమ్ములు

రచన : పి.సరళా దేవి

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.