పెండ్లి చూపులు (‘పరివ్యాప్త’ కవితలు)

-కర్ణ రాజేశ్వర రాజు

రంభలా మేకప్ చేసి వదులుతారు 

నే రంభను కాను 

టీ కప్పు అందించమంటారు 

టీ బాయ్ ను కాను 

ముద్దుగుమ్మలా ఒదిగి ఒదిగి కూర్చోమంటారు

 నే గంగిరెద్దును కాదు 

తల పైకెత్తి కనులతో కనులు కలిసి చూడమంటారు నే మెజీషియన్ను కాను 

అక్కరకు రాని లక్ష ప్రశ్నలు సందించుతారు కోర్టులోనే ముద్దాయిని కాను 

ఎందుకీ యుద్ధభూమిలో 

నిస్సహాయురాలైన నన్ను 

క్షతగాత్రిని చేస్తారు 

నాకూ మనసూ మానవత్వం ఉంది 

నా మదిలోని రహస్యాన్ని తెలుసుకొని 

నడుచుకో మానవుడా

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.