పద్మవ్యూహం

-లక్ష్మీ కందిమళ్ళ

అనగనగా ఒక కథ
ముగింపు తెలీని కథ
 
ఆ కథలో 
ఎన్నో విషయాలు 
న్యాయం, అన్యాయం 
సంతోషం, దుఃఖం 
స్వర్గం, నరకం 
 
ఇక
ఆ కథలోకి ప్రవేశించాక 
తిరిగి బయటికి వచ్చే దారి వుండదు 
అదో పద్మవ్యూహం 
 
అలా సాగుతూ వుంటుంది 
ఆ కథ 
 
చివరికి ఆ కథ 
ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళుతుందో 
నీకు తెలీదు 
తెలుసుకునే అవకాశం వుండదు 
 
అందుకే అది ముగింపు తెలీని కథ. 

*****

Please follow and like us:

One thought on “పద్మవ్యూహం (కవిత)”

  1. జీవితమే ఓ పద్మవ్యూహం ఒక్కోరి కధ ఒక్కో మొదలు ముగింపు సుఖదుఃఖాలు సంతోషం నరకం ఉగాది పచ్చడి మిశ్రమం ఒకసారి ఆ చట్రంలో ప్రవేశిస్తే దాంట్లోనే తిరుగుతూ ముందుకు పోవటమే వెనుకకి అడుగేయలేము.ఎటో వెళుతుందో తెలియదు అలా సాగిపోవటమే ముగింపు తెలీని ఆ కధ.చక్కగా వివరించారు అభినందనలు లక్ష్మి కందిమళ్ల గారు👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published.