కళ్ళలో ఒక నది

-గవిడి శ్రీనివాస్

కళ్ళలో ఒక నది ఒక చెట్టు
ప్రవహించే కాలం ముడిపడుతుంటాయి .

లోపలి మనిషి ఒక్క సారీ
బహిర్గత మౌతుంటాడు.

అంతర్ధానమౌతున్న  విలువల ముందు
జీవితాలు అనేక రూపాల్లో రాలుతున్నా
కడగబడుతున్న క్షణాల్లో
ఇంకో పార్శ్వముగా
దివ్య రేఖలు అద్దుతుంటాయి .

చెదిరిపోని  ఊహలు
గూళ్ళను నిర్మిస్తాయి .

అల్లుకున్న తపనలు
చిగురులు తొడుక్కుంటాయి .

ఒక దాహం నది తీర్చినట్లు
ఒక ఎండని చెట్టు ఆపినట్లు
కాలం దొంతరల్లో
ఒక ప్రయత్నం
ఎన్నో కాంతుల్ని విసురుతుంది .

శ్రమ ఉదయించడం లో
విజయాలు తడుతుంటాయి.

అక్షరాల కాంతి లో
ఇలా రేపటి స్వప్నాలని నిర్మించుకుంటూ ..

అడవి పూల సౌందర్యాన్ని
పారే నదీ ప్రవాహాల్ని
చెట్టున వాలే పక్షుల్ని
నాలో ఊహల్నీ
ప్రవహించే కాలం ముద్రిస్తుంది ….!

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.