అనుసృజన

మీరా పదావళి (తరువాయి గీతాలు)

అనువాదం: ఆర్.శాంతసుందరి

 

19. బరసే బుందియా సావన్ కీ
సావన్ కీ మన్ భావన్ కీ

(వాన చినుకులు కురుస్తున్నాయి
వర్షాకాలం మనసుకి ఎంత ఆహ్లాదకరం !)

సావన్ మే ఉమగ్యో మేరో మన్
భనక్ సునీ హరి ఆవన్ కీ
ఉమడ్ ఘుమడ్ చహు దిసా సే ఆయో
దామిని దమకే ఝరలావన్ కీ

( వర్షాకాలంలో నా మనసు ఉప్పొంగుతుంది
హరి వచ్చే సవ్వడి విన్నాను మరి
కారుమేఘాలు నలుదిశల నుంచీ కమ్ముకొస్తున్నాయి
ఉరుములు మెరుపులతో జడివాన కురిసే సూచనలే ఇవి)

నన్హీ నన్హీ బూందన్ మేహా బరసే
శీతల్ పవన్ సుహావన్ కీ
మీరా కే ప్రభు గిరిధర్ నాగర్
ఆనంద్ మంగల్ గావన్ కీ

( మేఘాలు చిరుజల్లులు కురిపిస్తున్నాయి
చల్లని గాలి హాయి గొలుపుతోంది
మీరా ప్రభు గిరిధర్ నాగర్
ఆనందంగా పాడుకోవలసిన రుతువు కదా ఇది!)

***

20. చలా వాహి దేస్ చలా వాహి దేస్

(పద ఆ ప్రదేశానికి వెళ్దాం)

కహో కుసుంభీ సారీ రంగావా కహో తో భగవా భేస్

(చెప్పు, ఎర్రపూల చీరె కట్టుకోనా, కాషాయ వస్త్రం ధరించనా?)

కహో తో మోతియన్ మాంగ్ భరావా కహో తో ఛిటకావా కేస్

( పాపిట్లో ముత్యాలు అలంకరించుకోమంటావా, కురులను ముడుచుకోకుండా విరబోసుకోనా?)

మీరా కే ప్రభు గిరిధర్ నాగర్ ,సుణజ్యో బిరద్ నరేస్

( మీరా ప్రభు ఓ గిరిధరుడా , వ్రజస్థలి మహారాజా, నా మాట కాస్త వినిపించుకోవా?)

***

          1974 లో విడుదలైన ఈ మీరా భజనల గురించి లతా మంగేష్కర్ ఏమందో చూడండి:

          ‘నా సోదరుడు బాణీలు కట్టిన ఈ క్యాసెట్లోని ఒక్కొక్క పాటా నాకు అత్యంత ప్రియమైనది. అసలు మీరా భజనలంటే నాకు అమితమైన ఇష్టం. చలా వాహి దేస్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు నా ఆరోగ్యం ఏమాత్రం బాగాలేదు. నిలబడటమే కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితిలో దీన్ని రికార్డ్ చేశాము. ఈ పాటలని రికార్డ్ చేసే సమయంలో స్టూడియోలో పవిత్రమైన వాతావరణం ఉండేట్టు శ్రద్ధ తీసుకున్నాం.ఈ క్యాసెట్ పూర్తయ్యే వరకూ నేను కాని, నా సోదరుడు కాని సినిమా పాటలేవీ రికార్డ్ చెయ్యలేదు.’

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.