కుంభిక

(నెచ్చెలి-2023 పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కవిత)

– శింగరాజు శ్రీనివాసరావు

తననుతాను చంపుకుంటూ
అందరికీ ఆనందాన్ని పంచుతూ
తాను ఖట్టికమీదశవమై
తపించేవారికి వశమై

ఎండిన మనసుకు
ఎంగిలి మెరుపులు అద్దుతూ
పడకమీద పువ్వులతో
పెదాలమీద ప్లాస్టిక్నవ్వులతో

తానుకోరని బ్రతుకును
విధి విధించిన శిక్షగా
పసుపుతాడులేని పడుపుతనమే
వంచన ప్రేమకు వారసత్వంగా

వెలుగుచూడక నలిగిపోయే
వెలయాలి బ్రతుకులు
పరువునుపూడ్చే బరువులు కావు
సమాజదేహం మీద పచ్చబొట్లు

ధరణిఒడిలో మొలకలై పెరిగి
మనకు తోబుట్టువులుగా ఎదిగి
కాలంకత్తికి తెగిన చిగురాకులను
కామెర్లకళ్ళతో చూడకండి

ఉన్నత ఆశయాలతో నిలిచి
ఊబి నుంచిలాగి ఉపాధికల్పించండి
కుంభికలను కూపం నుంచి తప్పించడం
సమాజసేవ కాదు, బాధ్యత అని గుర్తించండి..

 

*****

Please follow and like us:

2 thoughts on “కుంభిక (నెచ్చెలి-2023 పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కవిత)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.