ఉప్పు

బెంగాలీ మూలం, ఇంగ్లీష్ : సుబోధ్ సర్కార్

తెలుగు సేత:వారాల ఆనంద్

ఉప్పూ దుఃఖం
ఇద్దరూ అక్కాచెల్లెళ్ళు
వాళ్ళు లేకుండా వున్న సంతోషం సంతోషమే కాదు

వ్యాకులత నా కుమార్తె
ఆమె నా రక్తనాళాల్లోని విషాన్ని శుభ్రం చేస్తుంది

అదృష్టవంతులయిన కవులు
మానవ చరిత్ర నుండి
మురికిని కడిగేస్తారు

మనమంతా అంతరించి పోవడానికి ముందు
చట్టపరంగా ‘ప్రేమ’
సంతోషానికి
పరాయిదే

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.