కొన్ని పరిమళాలు

-గవిడి శ్రీనివాస్

 
నలుగురితో  మాట్లాడుకోవటం
పక్షుల కిలకిల రావాలు వినటం
వనాలు పచ్చని తోరణాలు కట్టటం
మొగ్గలు వీడి గాలితో పలకరించటం
గాలి చేరి హృదయాలు వికశించటం
 
ఇసుక తెన్నెల్లో  కూర్చుని
ఎగసే కెరటాల్ని చూడటం
 
చుట్టూ ఊగే దృశ్యాల్ని
కళ్ళల్లో వొంపుకోవటం
ఆస్వాదించటం 
నాలో సంచరించే కొన్ని పరిమళాలు.
 
వెన్నెల కాంతుల్ని తొడుక్కోవటం
వర‌్షధారల్ని నింపుకోవటం
 
ఆశగా
ఆకాశం వంకా
హరివిల్లు వంకా
కొంచెం కొత్తగా చూపుల్ని ఆరేసుకోవటం
నాకింకా అలానే 
ఆనందాలు పొద్దు పొడుస్తున్నాయి.
 
దేహమంతా పరవశంతో
అనేక దీపాలుగా వెలుగుతుంది.
 
చిన్ని కొండలనూ ఎక్కి 
దృశ్యాల్ని నింపుకుంటాను.
 
పిల్లకాల్వలో గెడ్డలలో
చేపలు పట్టుకుంటాను
 
కొన్ని పరిమళాల్ని
నాతో అంటిపెట్టుకుంటాను.
 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.