అంతా నీటి మీద రాతలే

(కవిత)

-కందేపి రాణి ప్రసాద్

ఆకాశం లో నువ్వు సగం అంటారు
అంతా వాళ్ళే దోచుకు పోతారు
ఆకాశమే నీ హద్దు అంటారు
అంగుళం కూడా ఎదగనివ్వరు

నువ్వెంతయిన చదువుకో అంటారు
అబ్బాయిని మాత్రం మించకు అంటారు
నిన్ను ఎక్కడికైనా పంపిస్తాం అంటారు
పక్కింటికైన తోడు లేనిదే పంపించరు.

వరుడిని ఎంచుకునే హక్కుంది అంటారు
ఎంచుకుని తీసుకెళ్తే ఇంట్లోంచి గెంటేస్తారు
సమాన హక్కులు ఇచ్చాం అంటారు
ఎప్పుడు వెనక వరసే మిగులుస్తారు

నీ దాహం తీర్చుకో అంటారు
అక్కడ మురికి నీళ్ళే మిగులుతాయి
నీ కడుపు నిండా తిను అంటారు
అక్కడ ఎంగిలి విస్తరి కనిపిస్తుంది

ఇంకెక్కడి ప్రగతి,ఇంకెక్కడి సాధికారత
వేసే ప్రతి అడుగులోనూ వివక్షే ముందు
రిజర్వేషన్ల పదవులు కట్టబెడతారు
పెత్తనం లేనికుర్చీలు వెక్కిరిస్తూ ఉంటాయి
ఇదే మహిళా భారతం ఇదే మహిళా సాధికారం

*****

Please follow and like us:

2 thoughts on “అంతా నీటి మీద రాతలే (కవిత)”

  1. అవునండీ,వచ్చేదాకా పోరాడాలి కదా.

  2. రోజులు మారుతున్నాయి,సగంసగం సమానమొస్తోంది,నెమ్మదిగా

Leave a Reply

Your email address will not be published.