చెరగని చిరునామా 

-రామ్ పెరుమాండ్ల

 
రాత్రి వాహనాలన్ని ఇంటికెళ్ళాయి .
కానీ ఫుట్ పాత్ పైకి ఎవరొస్తారో తెలియదు.
కడుపులో ఖాళీలను పూరించడానికి 
ఈ లోకం ఏ ఒక్క అవకాశం ఇవ్వను లేదు .
ఆకలిని వెతికి వెతికి 
అలిసిన కన్నులు 
కునుకు కోసం దారి వెతుకుతున్నాయి .
 
ఈ దేశం చేసిన సంతకాల చట్టాలు 
రోజూలాగే తన ఖాళీ సంచిలో నింపుకోవడానికి వెళితే 
చెత్త కుప్పలో విరివిగా దొరికాయి .
అయిన తనకేం తెలుసు 
బడి లేదు బలపం లేదు .
 
అలా 
ఆ కాగితాలను పరుపుగా 
ఇటుక పెళ్లను దిండుగా జేసుకున్నాడు .
తన ఖాళీకడుపుపై చేయి తడుముతూ 
మెల్లగా నిదురలోకి జారుకున్నాడో లేదో
లోకమంతా గందరగోళం సాగుతున్నది .
అయిన నిదుర బాగానే వచ్చేసింది .
 
మెల్లగా 
తాను నేరమేమి చేయకుండానే 
ఒంటినిండా బట్టలు ధరించినట్టుగా ,
కమ్మగా అమ్మ తన లేలేత బుగ్గలపై 
ముద్దులు పెట్టినట్టుగా ,
బడిలో గురువు తన భుజాన్ని నిమురుతుంటే చప్పట్లు కురిసినట్టుగా ,
సాయంత్రానికి కొన్ని సీతాకోకలు ,
తనతోటి దోస్తులందరు ఆకాశానికి వేలాడే 
ఊయలలో ఊగినట్టుగా ,
కల వచ్చేసింది .
 
బహిరంగంగా లోకమేమో 
కలలు కూడా మా సొంతమే అన్నట్టుగా 
నిదుర చెడగొట్టేందుకు అరుస్తూనే ఉన్నది .
అయిన ఆకలిని మరిపించిన కలతోనే సాగుతున్నది ఆ హృదయం .
 
ఇంతలో అటుగా
జీవన తాత్వికతను మోసుకు తిరుగుతున్న
 ఓ కుక్క పిల్ల వచ్చి 
మనకు అంత సీన్ లేదని 
తన పక్కను మెల్లగా తడిపేసింది .
లేచి చూస్తే 
వీధి లైట్ కింద కిటకిటలాడుతున్న కీటకాలు  
ఎక్కడో చీకట్లో కనపడకుండా లోకాన్ని తిడుతున్న పురుగులు .
 
ఇంతలో తన కళ్ళలోకి చూస్తూ 
ఆ కుక్కపిల్ల వికటాట్టహసంతో తోకను ఆడిస్తూ 
దేశం అంటే ఏమిటి ? 
ఇంతకీ నీది ఏ దేశం అని ప్రశ్నిస్తూ 
పక్కనే ఉన్న చెత్తకుండీ వైపు తీసుకుపోయింది.
ఇంతకీ నాది ఏ దేశం .

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.